Gas detector

 

Gas Detector คืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว หลักการการทำงานคือเมื่อเกิดการรั่วไหลของแก๊สในระบบ จนถึงอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector ที่ติดตั้งอยู่ จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟ เมื่อได้รับสัญญาณการรั่วจาก Detector ตัว Gas Controller ส่งเสียง alarm ในตัวมันเองด้วย พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปปิดวาล์วทันทีเพื่อหยุดการรั่วไหล และจะส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เกิดการรั่วไหลในห้อง Control room หรือห้องแผนกฝ่ายซ่อมบำรุง

จำหน่ายอุปกรณ์วัดแก๊สรั่ว Gas Detector รับออกแบบ ติดตั้ง Single Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ตรวจจับแก๊สได้หลากหลายชนิด รับประกันมาตรฐาน คุณภาพสูง อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส เครื่องมือวัดวิเคราะห์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้


Disposable Gas Detector เครื่องตรวจวัดแก๊สทิ้ง  เครื่องวัดแก๊สสำหรับบุคคลแบบแก๊สเดี่ยวเป็นเครื่องสำหรับงานความปลอดภัยใช้พกพาติดตัวบุคคลโดยตัวเครื่องวัดแก๊สสามารถนำไปตรวจจับวัดค่าแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ หรือกลุ่มพื้นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ โดยตัวเครื่องสามารถเลือกเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดแก๊สได้ดังนี้ + ตรวจจับวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S)

 

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ สามารถวัดก๊าซได้ 4 ชนิดMulti Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ แบบหลายก๊าซ ในงานอับอากาศ และพื้นที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถวัดได้ 4 คือ ออกซิเจน คาร์บอนโมนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์  และแก๊สที่ติดไฟได้This product can detect Oxygen/Hydrogen Sulfide/Carbon Monoxide/Combustible gas

     

 

เครื่องตรวจแก๊ส Gas leak detector เครื่องตรวจแก๊สรั่ว Gas Detector เครื่องตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊ส LPG,LNGเครื่องวัดก๊าซ หรือ เครื่องวัดแก็ส (Gas Detector) คืออุปกรณ์สำคัญของแผนความปลอดภัยโดยรวมสำหรับสถานที่ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นที่การทำงานของคุณมีสารเคมีและก๊าซที่อาจเป็นอันตราย ในกระบวนการผลิตเครื่องวัดแก็ส มี 2 รูปแบบคือ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์และ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด  เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Detector) สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซและรับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์


เครื่องวัด VOC แบบพกพา เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง สามารถใช้ตรวจวัดในระดับหน่วย ppb โดย VOC ประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ตัวทำละลาย เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การตรวจวัดสารเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ งานดับเพลิงและวัตถุอันตราย อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสีและกาว และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้การตรวจวัด VOC ใช้ประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการทางเคมี ตรวจจับการรั่วและการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ NEO มีให้เลือกหลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับ 1 ppb จนถึงช่วงการวัดสูงถึง 15,000 ppm

 

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง Fixed Gas Detector With ATEX Approved ใช้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซที่มีคุณภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด อาทิ แก๊สติดไฟ แก๊สพิษ NGV, LPG, R600, R134, CO2, H2S, NO, SO2, Other)



  Honeywell:  Single-Gas Detectors 

 
  
 

Gas Alert Extreme

Designed with durability and comfort in mind, this gas detector monitors for any single gas hazard within its wide range of available toxic gas models.

Features & Benefits

Equipped with internal vibrating alarm for high noise areas

Secure and accurate history with data logging option

Multi-language support in English, French, German, Spanish, and Portuguese

Quick Specs

Size: 1.1 x 2.0 x 3.75 in./ 2.8 x 5.0 x 9.5 cm

Weight: 2.9 oz. / 82 g

Alarms: visual, vibrating, audible (95dB)- Low, High, TWA and STEL

Tests: Sensor integrity, circuitry, battery and audible/visual alarms on activation, battery (continuous)

Pump: Compatible with the Sampler motorized pump

Typical battery life: 1.5 year battery life (typical) with replaceable 3V battery

Product Overview

With easy on/off operation, this single gas detector offers extended longevity with a two year field-replaceable battery and sensor. Calibration is a simple automatic procedure and is compatible with BW Technologies by Honeywell's Micro Dock II automatic test and calibration system. A wide range of user options, multi-language display and data logging functionality make the Gas Alert Extreme an ideal solution for many applications.

Additional Gas Alert Extreme features:

Tamper-proof settings with passcode protection

Continuous LCD shows real-time gas concentration

Compact and lightweight design makes it comfortable to wear

Water-resistant

Simple automatic calibration procedure; compatible with BW Micro Dock II automatic test and calibration station

 

Honeywell: Multi-Gas Detectors

 

Gas Alert Quattro

Rugged and reliable, the Gas Alert Quattro four-gas detector combines a comprehensive range of features with simple one-button operation.

Features & Benefits

Compact and lightweight design makes it comfortable to wear

Simple one-button operation for ease of use

Compatible with Micro Dock II

Quick Specs

Size: 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm

Temperature: -4 to +122°F / -20 to +50°C

Enhanced resistance to common industrial cross sensitive gases such as methanol and ethanol (CO and H2S sensors)

Product Overview

With flexible power options, the Gas Alert Quattro is always ready. The graphic LCD displays easy to identify icons that indicate operational information, such as bump test and calibration status for simplified onsite auditing. Intelli Flash provides continuous visual confirmation of detector operation and compliance. Suited to a wide range of industrial applications including confined space entry.

Additional GasAlertQuattro features:

• Interchangeable rechargeable battery pack or alkaline pack with 3 AA batteries

• Comprehensive datalogging and event logging capacity

• IntelliFlash verifies operation and compliance to user and supervisors from up to 20 ft. / 6.1 m

• Field-proven Sure Cell sensors offer an unprecedented performance in even the harshest environments.

 
 
Honeywell: Multi-Gas Detectors
 
 

Honeywell BW™ Max XT ll

Go the distance and save with this smart, simple and economical way to compliance.

Features & Benefits

Monitors H2S, CO, O2 and combustibles 

One-button operation with robust, motorized pump

Compatible with Micro Dock II

Quick Specs

Size: 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm

Weight: 11.5 oz. / 328 g

Temperature: -4 to 122°F / -20 to 50°C

Product Overview

Honeywell BW™ Max XT ll is the smart, simple, and economical way to compliance. Workers feel safe and incidents are minimized so everyone will be able to do more. That means savings realized from business continuity and productivity.

Simple operation, with Smart Sample pump.

Honeywell BW™ Max XT ll reliably monitors up to four hazards and combines straightforward one-button operation with our robust, motorized pump for intelligent, remote sampling, ideal for confined spaces. The Honeywell BW™ Max XT ll is fully compatible with Micro Dock II automated test and calibration system.

 
 
 

Honeywell: Multi-Gas Detectors

 

Honeywell BW™ Ultra

The Honeywell BW™ Ultra is a five-gas detector from Honeywell that is designed specifically for sampling and monitoring confined spaces, before and after entry. It benefits from unmatched sensor technology, visibility on gas readings, comfort, and connectivity – even in most extreme working conditions. The Honeywell BW™ Ultra simultaneously detects the four gases you’re required to monitor in confined spaces. Plus there is a fifth sensor for the gas of your choice. This way you can add a fifth level of protection for your confined-space entries.

Features & Benefits

Large, easy-to-view screen

Enhanced situational awareness for the hole watch

The new 1-Series sensor for enhanced reliability

Honeywell Touch Connect™ Technology for quick instrument management

Remote monitoring for an additional layer of protection.

Quick Specs

High standards of sensor quality and reliability

Repeatable performance without nuisance alarms – even in most extreme conditions

Expected life time for sensors: up to five years.

Product Overview

The Honeywell BW™ Ultra is a portable five-gas detector designed specifically for sampling and monitoring confined spaces. It is the first gas detector on the market to feature the 1-Series sensor, with fast response, reliable performance, and long life even in most extreme environments. That means high accuracy and lower costs.

Unlike gas detectors that you wear, the Honeywell BW™ Ultra is a detector that you hold as you sample the air in a confined space. That’s why we designed the Honeywell BW™ Ultra to fit the shape of your hand – with a comfortable weight and a slimmer profile than other five-gas detectors – to minimize fatigue and enhance productivity.

Plus it has the one-button operation and easy experience you’ve come to expect from Honeywell detectors. And if you do need to wear the Honeywell BW™ Ultra as you navigate a tight space, the detector moves with you – with an internal pump and no snag points.

The Honeywell BW™ Ultra fully complies with all safety regulations in place by detecting the five gases for added protection at work. So whether you have operations in oil and gas, pulp and paper, water treatment, shipping industry, chemical plants, or other industries, you can add the maximum level of protection for your confined space entries.

 

Pressure relief in the oil and gas industry It is not without reason that rupture discs have their origin in the oil and gas industry: various parts of the plant are protected by rupture discs from unwanted overpressure and vacuum. They can be used as the sole pressure protection, as secondary protection in addition to a safety valve or in front of a safety valve.   The biggest advantages for you as an operator: REMBE® rupture discs always clear the entire cross section, thus allowing the fastest possible pressure relief. In addition, they are absolutely leak-tight (zero leakage) and fail safe - your most important element for plant safety.

 

 

High pressure rupture disc HPRD

 

Pressure relief at high pressures

Various production processes require pressures of several hundred or thousand bar. Autoclaves / reactors and associated compressors are two of many components that must withstand these pressures.

Safety equipment for high pressure systems is not just intended to protect against unacceptable overpressure, but also does not restrict or impede normal operation in any way.
More precisely: no premature triggering, minimal servicing and maintenance costs or none at all, as well as a simple installation.

REMBE® offers the ideal pressure relief for precisely these requirements: the HPRD high-pressure rupture disc for pressures up to 5000 bar

The specially developed design of the rupture disc makes it particularly durable: Unlike other products, the HPRD is not exposed to any bending forces at the weld seam of the rupture disc, thus avoiding fatigue of the weld.

Due to the materials used and the unique design, the HPRD is particularly resistant to corrosion and allows burst tolerances of just +/- 3% and better, depending on the specified burst pressure. Additionally, the rupture disc can be supplied with your desired connection option.

For you as an operator this means

 • Less down time, since the rupture disc need to be exchanged less frequently
 • Faster process restart due to the maintenance-friendly characteristics of the HPRD
 • No production loss during plant operation under very high load, thanks to tight burst tolerances
 • No additional costs when changing to the HPRD rupture disc: we supply the rupture disc with the connection you desire

For you as a plant manufacturer or a licensor that means

 • Safe, low-maintenance and long-lasting pressure protection as an additional sales argument
 • You are working together with the leading German companies in the industry - this is evidence of safety-consciousness and expertise
 • Increased customer satisfaction: No customer complaints or uncertainties on regarding the rather difficult topic of pressure relief

 

 

 

Rupture disc KUB® - ENGINEERED TO LAST: ROBUST, HIGH PERFORMANCE, RUPTURE DISC SOLUTION
 

The KUB® is the only rupture disc to be manufactured using Euler's critical load formula to determine the burst pressure, creating the most robust, high-performance rupture disc available. Unlike other rupture disc solutions where a weak point is created in the metal, the KUB® is a unique, highly engineered solution, benefiting from a series of buckling pins which accurately collapse for reliable, full bore, opening. As there is no specific weak point on the rupture disc, the KUB® is an extremely robust solution, almost immune to damage by incorrect handling, improper installation or even being dropped! This maximises the lifespan of the disc and minimises long-term investment by lowering ongoing replacement costs. The KUB® features a two-layer design, with the smooth, unblemished surface of the sealing membrane facing the process minimising the possibility of damage due to corrosion.

Boasting a 98% operating ratio, the KUB® is not subject to fatigue even at higher operating pressures* and in the most demanding of process conditions in vapour, gas, liquid or two-phase applications. Unlike many other reverse acting discs, the unique construction of the KUB® makes it fully compatible with liquid-only applications, maximising installation points which can benefit from this rupture disc, simplifying customers' installation, maintenance and purchasing routines.

*Depending on the specific application.

Rupture disc / bursting disc KUB
REMBE® reverse acting rupture disc KUB®

Inspect and reinstall with ease

Simple to install, the KUB® is also extremely easy to remove and reinstall during routine cleaning or maintenance checks without concerns of damaging the disc. Installed into an IG-KUB® Holder, the KUB® is a torque-independent design which uses a leak-tight, metal-on-metal seal, which allows the rupture disc to be reinstalled and used safely after inspection. REMBE®'s torque independent designs are resistant to damage caused during installation which increases the ability to get the process back up and running as quickly as possible without concerns that the burst pressure may have been affected. With no special installation tools required, the KUB® provides fast, simple installation with accurate pressure relief for minimal downtime.

With one of the widest burst pressure and size ranges for a reverse acting rupture disc (20 mm to 800 mm) the KUB® is the ideal solution for a wide range of challenging industrial processes. The broad  pressure range allows many different processes to be equipped with just this one type of rupture disc. Only one holder system is required for all REMBE® reverse acting rupture discs. If the process conditions change in future, e.g. the burst pressure, only the rupture disc needs to be replaced.

Used together with REMBE®'s reusable NIMU detection system for a full rupture disc assembly, ensuring reliable notification in the event of disc burst.

Extend safety valve lifespan with the KUB®

Suitable for full vacuum and back pressure resistant, the KUB® with its non-fragmenting design can be installed upstream of a safety valve to isolate the valve from the process. When used in combination, the KUB® will ensure the best possible condition of the safety valve, significantly extending service intervals and overall life of the valve while maximising return on investment. The leak-tight design prevents emissions and the associated costs whilst protecting the safety valve from corrosive, aggressive or adhesive media allowing for the use of safety valves in more cost-effective materials.

The special KUB® V series rupture disc allows for in-situ testing of the safety valve. See KUB® V for more information.

 
 

Pressure relief in the oil and gas industry

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณ พีระพัฒน์

Tel: 086-902-4999 

 

 

 

 

บริษัท พีพีเซฟตี้ จำกัด       

3 ซ.สวนสยาม 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

Tel: 086-902-4999 

Fax: 02-136-2177 

E-mail: info@ppsafety.co.th 

https://www.gasdetector-gasdetector.com/

 

 
 

Gas detector can be used in hazardous areas indoors and outdoors, where combustible gas is produced, stored, used, etc., such as chemical, petroleum, metallurgy, oil depot, LPG (Liquefied Petroleum Gas) station, pharmaceutical

ตัวแทนจำหน่าย  Gas detector เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ระบบควบคุมและเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detection System) Gas Sensor, Gas Detection System, Gas Monitoring System, Gas Leak Alarm System, Life Safety System.

บริการออกแบบแนะนำ ระบบ Gas Monitoring System ระบบตรวจจับแก๊สพิษ แก๊สรั่ว สารเคมีรั่ว ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน ระบบแจ้งเตือนการแพร่กระจายแก๊ส ระบบตรวจจับไฟไหม้ ด้วยอุปกรณ์ แก๊สเซ็นเซอร์

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ใช้สำหรับตรวจหาจุดที่แก๊สรั่วไหล ระดับความเข้มของการรั่วไหล อาศัยหลักทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูงหากเกิดความผิดปกติจากแก๊ส อุปกรณ์จะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟ LED ทันที ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงชนิดของแก๊สและสามารถอ่านค่าปริมาตรจากหน้าจอแสดงผลได้ ซึ่งปัจจุบันเครื่องตรวจจับแก๊สจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพาและแบบติดตั้ง ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีปุ่มเปิด-ปิด ปุ่มตั้งค่า และตัวเซ็นเซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบในการวัดค่าของแก๊สชนิดต่างๆ ได้โดยเฉพาะทั้งออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ดังนั้นเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจึงมักถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องเย็นและอาหารแช่แข็ง งานเหมืองแร่ โรงงานปิโตรเคมี งานบำบัดน้ำเสีย อู่ซ่อมรถยนต์ หน่วยงานสถานีดับเพลิง เป็นต้น

จำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สแบบพกพาติดตัว Portable Gas Detector เมื่อตรวจพบปริมาณที่ผิดปรกติของ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือปริมาณของแก๊สพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันอันตรายต่อพนักงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อาจจะได้รับอันตรายจากแก๊สพิษ หรือสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ Portable Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สได้หลายชนิด เช่น O2, H2S, CO H2S, LEL, O2, H2S, DuoToc (CO/H2S) และแก๊สที่ติดไฟ Combustibles

บริษัท พีพีเซฟตี้ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว สำหรับตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่การใช้ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซที่จะตรวจวัด เพราะ sensor ได้ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดนั้นๆ โดยเฉพาะเท่านั้น

 - Single Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว

 - Disposable Gas Detector เครื่องตรวจวัดแก๊สทิ้ง

 - Multi Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบหลายแก๊ส

 - Area Gas Monitors เครื่องตรวจวัดก๊าซในพื้นที่

 - PID - VOC Gas Detectors เครื่องตรวจวัดแก๊ส PID – VOC

 - Fixed Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง

 - Accessories & Spares

Q-­BOX - Cost-effective indoor explosion venting for dust explosions

Applications

The Q-Box is designed for plant components with low rigidity and large explosion venting areas. The rectangular connection complements the dimensions of standard explosion vents thus allowing it to be retrofitted to existing indoor and outdoor equipment.

Flameless venting Q-Box
Flameless venting Q-Box

Your competitive advantages

 • Process-optimised plant layout
 • No external maintenance costs

The sanitary cover protects the Q-Box against dust from outside sources.

Mechanism

The Q-Box guarantees safe explosion venting in working areas. Like the Q-Rohr®, the flame gases are instantly extinguished inside the Q-Box by efficient cooling.

Flameless venting Q-Box with sanitary cover
Flameless venting Q-Box in sanitary cover

Your advantages

 • Flexible use of the Q-Box permits process-efficient plant design.
 • Reduces noise levels.
 • Perfect protection of the surrounding area. Neither heat, dusts nor a dangerous pressure wave emerge from the vessel – everything stays in the Q-Box.
 • Cost-effective alternative to venting ducts: No running costs for venting ducts and external maintenance, a visual inspection is sufficient.
 • Integrated signalling unit for reliable monitoring.
 • Flexible solution for indoor and outdoor use.
 • Simple retrofitting to existing explosion vent installations.
 • Reduced downtime: Access to the protected plant does not require a safety interlock (LOTO).
 
 
Visitors: 6,399