เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว


Single-Gas Detectors เครื่องวัดแก๊สสำหรับบุคคลแบบแก๊สเดี่ยว เป็นเครื่องสำหรับงานความปลอดภัยใช้พกพาติดตัวบุคคล โดยตัวเครื่องวัดแก๊สสามารถนำไปตรวจจับวัดค่าแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ

Honeywell BW™ Solo is a easy to service single-gas detector with BLE connectivity that provides real-time visibility into the status and safety of hazardous-area workers, helping companies respond faster, more knowingly and decisively to safety incidents.

Data from the detector or its IntelliDox docking station is downloadable to a PC, where it can be aggregated and managed through Honeywell’s Safety Suite software platform to automate key compliance tasks like regulatory records management. Can detect up to 14 user-selected common and exotic gases. User-friendly operation, lightweight convenience and ease of maintenance and serviceability can lower long-term ownership cost of a gas monitoring system.

BW Gas Alert Extreme

The BW Gas Alert Extreme is designed with durability and comfort in mind, this gas detector monitors for any single gas hazard within its wide range of available toxic gas models.

Key Features

Equipped with internal vibrating alarm for high noise areas Secure and accurate history with data logging option Multi-language support in English, French, German, Spanish, and Portuguese

The Gasman full function personal single gas monitor is compact and lightweight yet is fully ruggedised for the toughest of industrial environments. Featuring simple single button operation, it has a large easy-to-read display of gas concentration, and audible, visual and vibrating alarms.

GasBadge Pro เครื่องมือวัดก๊าซรั่ว สำหรับวัดก๊าซ CO, H2S, O2, NO2, SO2, NH3, CI2, PH3, HCN, H2 สามารถบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำได้ อย่างน้อย 1 ปี หน้าจอแสดงผล LCD อ่านค่าได้ง่าย แบ่งการแสดงผลสำหรับการอ่านค่าแก๊สโดยตรง สามารถตั้งค่าการเตือนระดับสูง-ต่ำ ด้วยสัญญาณเสียงดังประมาณ 95 เดซิเบล ไฟกระพริบและระบบสั่น แข็งแรง หุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตที่กันน้ำและป้องกันการถูกกระทบกระแทก ต้านทานการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ (RF) ขนาดเครื่อง 3.7 x 2 x 1.1 นิ้ว

The ToxiRAE Pro is a personal monitor with a wireless option for detecting toxic gases and oxygen deficiency/enrichment. Boasting a selection of over 20 intelligent interchangeable sensors, the ToxiRAE Pro can detect a broad range of gases - from carbon monoxide, hydrogen sulphide, and oxygen to ammonia, chlorine, and phosgene.

Compact, reliable and easy-to-use, the ToxiRAE Pro doesn’t get in the way of workers doing their job and provides unmistakable five-way local and remote alarms if a threat is detected or a man is down. Plus, it offers the flexibility of easily swappable sensors to monitor for different gases in different situations. This personal, wireless monitor for toxic gases and oxygen keeps workers safe in the field by transmitting data to a central command in real time for continuous visibility.

The ToxiRAE Pro PID is the world’s smallest volatile organic compound (VOC) monitor. Featuring Honeywell RAE Systems PID sensor, the ToxiRAE Pro PID can quickly detect and accurately monitor over 300 VOCs.  The ToxiRAE Pro PID provides safety professionals wireless remote access to real-time instrument readings and alarm status for better visibility and faster incident response1. With an onboard library of 190 correction factors, the ToxiRAE Pro PID can be programmed to automatically read in equivalent units of the specified compound.

This portable single-gas monitor is designed to keep workers safe against the threat of carbon monoxide (CO) and hydrogen sulfide (H2S). The ToxiRAE 3’s high-performance, three-electrode sensor delivers the fastest possible response time. When used with the AutoRAE Lite bump test and calibration station, it provides a low total cost of ownership (TCO) to organizations that are looking to protect workers and deliver worksite CO and H2S personal detection compliance. With its water and dust-resistant housing, and three-alarm capability, it’s a valuable tool for ensuring workers are aware of the presence of CO or H2S.

 

ตัวแทนจำหน่าย Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส LPG เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV (Gas Detector-LPG NGV), เครื่องวัดชนิดหลายแก๊ส (Multi Gas Detector)เครื่องวัดออกซิเจน O2 (Oxygen Detector)เครื่องวัดแก๊ส แบบติดดั้ง Fix เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas detector) เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส (Single Gas Detector) เครื่องวัดแก๊ส Portable Multi Gas Detector

Gas Detector คืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว หลักการการทำงานคือเมื่อเกิดการรั่วไหลของแก๊สในระบบ จนถึงอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector ที่ติดตั้งอยู่ จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟ เมื่อได้รับสัญญาณการรั่วจาก Detector ตัว Gas Controller ส่งเสียง alarm ในตัวมันเองด้วย พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปปิดวาล์วทันทีเพื่อหยุดการรั่วไหล และจะส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เกิดการรั่วไหลในห้อง Control room หรือห้องแผนกฝ่ายซ่อมบำรุง

จำหน่ายอุปกรณ์วัดแก๊สรั่ว Gas Detector รับออกแบบ ติดตั้ง Single Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ตรวจจับแก๊สได้หลากหลายชนิด รับประกันมาตรฐาน คุณภาพสูง อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส เครื่องมือวัดวิเคราะห์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

 

Disposable Gas Detector เครื่องตรวจวัดแก๊สทิ้ง  เครื่องวัดแก๊สสำหรับบุคคลแบบแก๊สเดี่ยวเป็นเครื่องสำหรับงานความปลอดภัยใช้พกพาติดตัวบุคคลโดยตัวเครื่องวัดแก๊สสามารถนำไปตรวจจับวัดค่าแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ หรือกลุ่มพื้นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ โดยตัวเครื่องสามารถเลือกเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดแก๊สได้ดังนี้ + ตรวจจับวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S)

     

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ สามารถวัดก๊าซได้ 4 ชนิดMulti Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ แบบหลายก๊าซ ในงานอับอากาศ และพื้นที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถวัดได้ 4 คือ ออกซิเจน คาร์บอนโมนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์  และแก๊สที่ติดไฟได้This product can detect Oxygen/Hydrogen Sulfide/Carbon Monoxide/Combustible gas

 

เครื่องตรวจแก๊ส Gas leak detector เครื่องตรวจแก๊สรั่ว Gas Detector เครื่องตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊ส LPG,LNGเครื่องวัดก๊าซ หรือ เครื่องวัดแก็ส (Gas Detector) คืออุปกรณ์สำคัญของแผนความปลอดภัยโดยรวมสำหรับสถานที่ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นที่การทำงานของคุณมีสารเคมีและก๊าซที่อาจเป็นอันตราย ในกระบวนการผลิตเครื่องวัดแก็ส มี 2 รูปแบบคือ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์และ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด  เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Detector) สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซและรับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์

 

เครื่องวัด VOC แบบพกพา เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง สามารถใช้ตรวจวัดในระดับหน่วย ppb โดย VOC ประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ตัวทำละลาย เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การตรวจวัดสารเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ งานดับเพลิงและวัตถุอันตราย อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสีและกาว และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้การตรวจวัด VOC ใช้ประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการทางเคมี ตรวจจับการรั่วและการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ NEO มีให้เลือกหลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับ 1 ppb จนถึงช่วงการวัดสูงถึง 15,000 ppm

 

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง Fixed Gas Detector With ATEX Approved ใช้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซที่มีคุณภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด อาทิ แก๊สติดไฟ แก๊สพิษ NGV, LPG, R600, R134, CO2, H2S, NO, SO2, Other)


Gas detector ราคา: เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) คืออุปกรณ์ที่ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สที่อาจเป็นอันตรายโดยเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์เหล่านี้มักใช้เสียงเตือนเพื่อเตือนโดยมีเสียงดังมากกว่า 80 dB เมื่อตรวจพบก๊าซอันตราย โดยต่อกับระบบควบคุมเพื่อหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วเกิดขึ้น เครื่องวัดแก๊สใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน, การตรวจสอบกระบวนการผลิต, การดับเพลิงและเหมืองแร่ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

จำหน่ายเครื่องวัดก๊าซหลายชนิด (Multi Gas detector) ได้แก่ ออกซิเจน (Oxygen) Phosphine แก๊สติดไฟได้ (LEL) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde แก๊สออกซิเจนในอากาศ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สแอมโมเนีย NH3 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 แก๊สไฮโดรเจน H2 แก๊สคลอรีน CL2 แก๊สฟอสฟีน PH3 แก๊สไนตริกออกไซด์ NO แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ HCN แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ HCL แก๊สมีเทน Methane CH4 แก๊สโอโซน Ozone

Gas Detectorหมวดหมู่ตามการใช้งาน เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ จำหน่ายเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) ใช้สำหรับตรวจวัดแก็สรั่วได้แก่ออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ..... 

Gas detector lpg: เครื่องเตือนแก๊ส LPG GAS DETECTOR ระบบตรวจจับแก๊สเมื่อเกิดการรั่วซึมจากท่อหรืออุปกรณ์จัดเก็บแก๊สใช้สำหรับตรวจหารอยรั่วของก๊าซ LPG และระบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม และไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดสนิมอาทิเช่น ครัว, โรงอาหาร, ภัตตาคาร, โดยระบบต้องทำงานตรวจจับ แก๊สด้วย Gas detector และแจ้งเตือนการรั่วซึมของแก๊ส เป็น LED และสัญญาณเสียง โดยแสดงทั้งตำแหน่งที่ตรวจจับการรั่วซึมได้ และส่งสัญญาณ ไปยัง Monitor and Control Module จะสั่งปิดวาล์วส่งแก๊ส เพื่อตัดแหล่งจ่ายแก๊สและหยุดปัญหาการรั่ว .....

ตัวแทน จำหน่าย gas detector: ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ระบบตรวจจับแก๊สพิษ แก๊สรั่ว สารเคมีรั่ว ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน ระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่ว จำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สแบบพกพาติดตัว Portable Gas Detector เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สแบบพกพา ช่วยแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบปริมาณที่ผิดปกติของ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือปริมาณของแก๊สพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อาจจะได้รับอันตรายจากแก๊สพิษ หรือสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต Portable Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สได้หลายชนิด เช่น O2, H2S, CO H2S, LEL, O2, H2S, DuoToc (CO/H2S)และแก๊สที่ติดไฟ ....

 

Visitors: 11,017