เครื่องตรวจวัดแก๊ส PID – VOC

 

เครื่องมือวัดก๊าซแบบพกพาสำหรับ VOC พกพาสะดวก และ ใช้งานได้ง่าย VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการตรวจวัด VOC ในโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิด ซึ่งหลักการที่ใช้ตรวจวัดก๊าซ VOCs โดยทั่วไปมี 2 หลักการคือ FID และ PID

- Flame Ionization Detector (FID) ใช้หลักการเผาก๊าซทำให้สารอินทรีย์เกิด Ionization ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถอ่านค่า Inorganic carbon ได้ด้วย ทั้งนี้หลักการนี้จะต้องใช้ก๊าซ H2 เป็นเชื้อเพลิงตลอดเวลา            

- Photo Ionization Detector (PID) คล้ายหลักการ FID แต่ใช้ Lamp UV ในการทำให้สารอินทรีย์เกิด Ionization ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถวัดVOC ได้ตั้งแต่ระดับ ppb และไม่ต้องใช้ก๊าซ H2 เป็นเชื้อเพลิง แต่ต้องระวังความชื้นเกาะที่เซ็นเซอร์

 

Visitors: 8,227