เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง

 

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง Fixed Gas Detector ใช้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซที่มีคุณภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิและความชื้น เหมาะสำหรับตรวจจับก๊าซในอุตสาหกรรม,โรงกลั่นน้ำมันโรงงานผลิตสารเคมี ก๊าซ LPG และสเปรย์สี ฯลฯ ที่ก๊าซสามารถรั่วไหลได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด

 

 

Visitors: 8,227