Multi-Gas Detectors


ตัวแทนจำหน่าย Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส LPG เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV (Gas Detector-LPG NGV), เครื่องวัดชนิดหลายแก๊ส (Multi Gas Detector)เครื่องวัดออกซิเจน O2 (Oxygen Detector)เครื่องวัดแก๊ส แบบติดดั้ง Fix เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas detector) เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส (Single Gas Detector) เครื่องวัดแก๊ส Portable Multi Gas Detector

Gas Detector คืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว หลักการการทำงานคือเมื่อเกิดการรั่วไหลของแก๊สในระบบ จนถึงอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector ที่ติดตั้งอยู่ จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟ เมื่อได้รับสัญญาณการรั่วจาก Detector ตัว Gas Controller ส่งเสียง alarm ในตัวมันเองด้วย พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปปิดวาล์วทันทีเพื่อหยุดการรั่วไหล และจะส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เกิดการรั่วไหลในห้อง Control room หรือห้องแผนกฝ่ายซ่อมบำรุง

จำหน่ายอุปกรณ์วัดแก๊สรั่ว Gas Detector รับออกแบบ ติดตั้ง Single Gas Detector เครื่องวัดแก๊สแบบแก๊สเดี่ยว อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ตรวจจับแก๊สได้หลากหลายชนิด รับประกันมาตรฐาน คุณภาพสูง อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส เครื่องมือวัดวิเคราะห์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

Disposable Gas Detector เครื่องตรวจวัดแก๊สทิ้ง  เครื่องวัดแก๊สสำหรับบุคคลแบบแก๊สเดี่ยวเป็นเครื่องสำหรับงานความปลอดภัยใช้พกพาติดตัวบุคคลโดยตัวเครื่องวัดแก๊สสามารถนำไปตรวจจับวัดค่าแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ หรือกลุ่มพื้นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ โดยตัวเครื่องสามารถเลือกเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดแก๊สได้ดังนี้ + ตรวจจับวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S)

     

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ สามารถวัดก๊าซได้ 4 ชนิดMulti Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ แบบหลายก๊าซ ในงานอับอากาศ และพื้นที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถวัดได้ 4 คือ ออกซิเจน คาร์บอนโมนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์  และแก๊สที่ติดไฟได้This product can detect Oxygen/Hydrogen Sulfide/Carbon Monoxide/Combustible gas

 

เครื่องตรวจแก๊ส Gas leak detector เครื่องตรวจแก๊สรั่ว Gas Detector เครื่องตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊ส LPG,LNGเครื่องวัดก๊าซ หรือ เครื่องวัดแก็ส (Gas Detector) คืออุปกรณ์สำคัญของแผนความปลอดภัยโดยรวมสำหรับสถานที่ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นที่การทำงานของคุณมีสารเคมีและก๊าซที่อาจเป็นอันตราย ในกระบวนการผลิตเครื่องวัดแก็ส มี 2 รูปแบบคือ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์และ เครื่องวัดแก็ส ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด  เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Detector) สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซและรับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์

 

เครื่องวัด VOC แบบพกพา เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง สามารถใช้ตรวจวัดในระดับหน่วย ppb โดย VOC ประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ตัวทำละลาย เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การตรวจวัดสารเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ งานดับเพลิงและวัตถุอันตราย อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสีและกาว และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้การตรวจวัด VOC ใช้ประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการทางเคมี ตรวจจับการรั่วและการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ NEO มีให้เลือกหลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับ 1 ppb จนถึงช่วงการวัดสูงถึง 15,000 ppm

 

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง Fixed Gas Detector With ATEX Approved ใช้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซที่มีคุณภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Gas Detector) ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มข้นของก๊าซอันตราย หรือการรั่วไหลของก๊าซมากที่สุด อาทิ แก๊สติดไฟ แก๊สพิษ NGV, LPG, R600, R134, CO2, H2S, NO, SO2, Other)


Gas detector ราคา: เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) คืออุปกรณ์ที่ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สที่อาจเป็นอันตรายโดยเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์เหล่านี้มักใช้เสียงเตือนเพื่อเตือนโดยมีเสียงดังมากกว่า 80 dB เมื่อตรวจพบก๊าซอันตราย โดยต่อกับระบบควบคุมเพื่อหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วเกิดขึ้น เครื่องวัดแก๊สใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน, การตรวจสอบกระบวนการผลิต, การดับเพลิงและเหมืองแร่ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

จำหน่ายเครื่องวัดก๊าซหลายชนิด (Multi Gas detector) ได้แก่ ออกซิเจน (Oxygen) Phosphine แก๊สติดไฟได้ (LEL) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde แก๊สออกซิเจนในอากาศ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สแอมโมเนีย NH3 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 แก๊สไฮโดรเจน H2 แก๊สคลอรีน CL2 แก๊สฟอสฟีน PH3 แก๊สไนตริกออกไซด์ NO แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ HCN แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ HCL แก๊สมีเทน Methane CH4 แก๊สโอโซน Ozone

Gas Detectorหมวดหมู่ตามการใช้งาน เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ จำหน่ายเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) ใช้สำหรับตรวจวัดแก็สรั่วได้แก่ออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ..... 

Gas detector lpg: เครื่องเตือนแก๊ส LPG GAS DETECTOR ระบบตรวจจับแก๊สเมื่อเกิดการรั่วซึมจากท่อหรืออุปกรณ์จัดเก็บแก๊สใช้สำหรับตรวจหารอยรั่วของก๊าซ LPG และระบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม และไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดสนิมอาทิเช่น ครัว, โรงอาหาร, ภัตตาคาร, โดยระบบต้องทำงานตรวจจับ แก๊สด้วย Gas detector และแจ้งเตือนการรั่วซึมของแก๊ส เป็น LED และสัญญาณเสียง โดยแสดงทั้งตำแหน่งที่ตรวจจับการรั่วซึมได้ และส่งสัญญาณ ไปยัง Monitor and Control Module จะสั่งปิดวาล์วส่งแก๊ส เพื่อตัดแหล่งจ่ายแก๊สและหยุดปัญหาการรั่ว .....

ตัวแทน จำหน่าย gas detector: ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ระบบตรวจจับแก๊สพิษ แก๊สรั่ว สารเคมีรั่ว ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน ระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่ว จำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สแบบพกพาติดตัว Portable Gas Detector เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สแบบพกพา ช่วยแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบปริมาณที่ผิดปกติของ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือปริมาณของแก๊สพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อาจจะได้รับอันตรายจากแก๊สพิษ หรือสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต Portable Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สได้หลายชนิด เช่น O2, H2S, CO H2S, LEL, O2, H2S, DuoToc (CO/H2S)และแก๊สที่ติดไฟ ....

 Multi-gas detectorsThe Honeywell BW™ Ultra is a five-gas detector from Honeywell that is designed specifically for sampling and monitoring confined spaces, before and after entry. It benefits from unmatched sensor technology, visibility on gas readings, comfort, and connectivity – even in most extreme working conditions. The Honeywell BW™ Ultra simultaneously detects the four gases you’re required to monitor in confined spaces. Plus there is a fifth sensor for the gas of your choice. This way you can add a fifth level of protection for your confined-space entries.
Read More...


Honeywell BW™ RigRat
Honeywell BW™ RigRat brings a new level of user-friendliness to transportable multi-gas area monitoring, so your people can work with confidence in hazardous areas. Simply place the monitor nearby, and it will alert workers to area gas threats so they can take action.
Read More...


Honeywell BW™ Icon+
Honeywell BW™ Icon+ delivers an icon-based experience in a serviceable package. It enables you to maximize the lifespan of your 4-gas detectors, optimize long-term cost of ownership and select from multiple gas sensors for flexible applications.
Read More...


Honeywell BW™ Icon
Honeywell BW™ Icon is a fixed-life, 2-year, 4-gas detector for the gas hazards that workers face most often. That means you can turn it on and activate two years of protection, with no need for sensor or battery replacement — and no hidden costs.
Read More...


GasAlertMicro 5 Series
Providing protection from up to 5 potential atmospheric hazards including oxygen, combustibles and toxic gases, this portable gas detector is unmatched in its versatility.
Read More...


GasAlertQuattro
Rugged and reliable, the GasAlertQuattro four-gas detector combines a comprehensive range of features with simple one-button operation.
Read More...


Honeywell BW™ Max XT ll
Go the distance and save with this smart, simple and economical way to compliance.
Read More...


Honeywell BW™ Clip4
The latest in wearable 4-gas detection. Just clip it on and get the job done. Because for 2 years, you know – IT'S ON.
Read More...


Honeywell BW™ MicroClip Series
The industrial Honeywell BW™ MicroClip Series is the world’s most popular multi-gas portable detector, delivering long runtime and reliability — plus small size, low cost and the easiest user experience.
Read More...


Midas®-M
Fixed extractive, 4-in-1 multi gas detector. The Midas®-M is a Fixed Extractive Single Point with 4-in-1 Multi Gas Detector to detect more than 30 gases - precisely, easily, quickly, that draws a sample locally or from a remote point to a sensor cartridge

 

Single-Gas Detectors


Solo Honeywell BW™

Solo is a easy to service single-gas detector with BLE connectivity that provides real-time visibility into the status and safety of hazardous-area workers, helping companies respond faster, more knowingly and decisively to safety incidents.

 

BW Clip Series

The BW Clip Series of single-gas detectors provides up to three years maintenance-free operation: just turn on the device and it runs continuously - no need for sensor and battery replacement or battery charging. That means great reliability and no

 


Gas Alert Extreme

Designed with durability and comfort in mind, this gas detector monitors for any single gas hazard within its wide range of available toxic gas models.


ToxiPro® Single Gas Detector

The ToxiPro® reusable, single gas detector is an integral part of the IQ Management System that gives you complete control. 

   • Multi-Gas Detectors : Honeywell BW™ Ultra The Honeywell BW™ Ultra is a five-gas detector from Honeywell that is designed specifically for sampling and monitoring confined spaces...

  • Portable Gas Detection : Honeywell BW™ RigRat Honeywell BW™ RigRat brings a new level of user-friendliness to transportable multi-gas area monitoring, so your people can work wi...

  • Multi-Gas Detectors : Honeywell BW™ Icon+ Honeywell BW™ Icon+ delivers an icon-based experience in a serviceable package. It enables you to maximize the lifespan of your 4-gas d...

  • Multi-Gas Detectors : Honeywell BW™ Icon Honeywell BW™ Icon is a fixed-life, 2-year, 4-gas detector for the gas hazards that workers face most often. That means you can turn it ...

  • Multi-Gas Detectors : GasAlertMicro 5 Series Providing protection from up to 5 potential atmospheric hazards including oxygen, combustibles and toxic gases, this portable gas de...

  • Multi-Gas Detectors : GasAlertQuattro Rugged and reliable, the GasAlertQuattro four-gas detector combines a comprehensive range of features with simple one-button operation. Fe...

  • Multi-Gas Detectors : Honeywell BW™ Max XT ll Go the distance and save with this smart, simple and economical way to compliance. Features & Benefits Monitors H2S, CO, O2 a...

  • Multi-Gas Detectors : Honeywell BW™ Clip4 The latest in wearable 4-gas detection. Just clip it on and get the job done. Because for 2 years, you know – IT'S ON. Features & ...

  • Multi-Gas Detectors: Honeywell BW™ MicroClip Series The industrial Honeywell BW™ MicroClip Series is the world’s most popular multi-gas portable detector, delivering long runtim...

  • Multi-Gas Detectors Midas®-M Fixed extractive, 4-in-1 multi gas detector. The Midas®-M is a Fixed Extractive Single Point with 4-in-1 Multi Gas Detector to detect more than 30 ga...
Visitors: 9,909